Medlemsbetingelser

Medlemsbetingelser for GoLearn ApS

Version 1.0, september 2017

 1. Indledning og baggrund

GoLearn ApS (herefter GoLearn) udbyder onlinekurser på www.golearn.dk (herefter websitet) til erhvervsdrivende (herefter medlemmer) inden for online markedsføring mod betaling. GoLearn kan afvise anmodninger om medlemskab uden nærmere begrundelse. Disse betingelser (herefter medlemsbetingelser) samt GoLearns cookie- og privatlivspolitik, der tilsammen udgør GoLearns medlemsbetingelser, gælder for alle erhvervsdrivende, som GoLearn indgår aftale med om adgang til kursusmaterialet. Ved medlemskab accepterer medlemmet disse betingelser. Betingelserne kan alene fraviges ved skriftlig aftale.

 1. Medlemskab, login og adgang til websitet

Hvert medlem får pr. e-mail tilsendt brugernavn og adgangskode, som skal anvendes for at logge ind på websitets medlemsområde. Hvert medlem får adgang til egen profilside. Brugernavn og adgangskode er fortrolig information og skal opbevares og behandles som sådan. Medlemmet må ikke sælge, overdrage eller på anden vis give tredjemand adgang til eller bruge faciliteter eller indhold på det område på websitet, der er forbeholdt medlemmer. Al brug af tjenesten sker i øvrigt på eget ansvar.

 1. Indmeldelse, betaling og betalingskortoplysninger

Ved indmeldelse betales medlemsgebyret for den første måneds- eller årsperiode. Derefter betales det til enhver tid fastsatte medlemsgebyr forud for hver abonnementsperiode med det ved indmeldelsen anvendte betalingskort (herefter kort), medmindre medlemmet ønsker at anvende et andet gyldigt kort, som GoLearn kan håndtere, og giver GoLearn besked herom. Ved indmeldelse giver medlemmet GoLearn samtykke til sådan automatisk kortbetaling ved hver ny måneds- eller årsperiode. Eventuelle omkostninger forbundet med kortbetalingen er indeholdt i det månedlige eller årlige medlemsgebyr. Medlemmet skal stille et gyldigt kredit- eller debitkort (Visa- eller MasterCard) til rådighed for GoLearn til løbende betaling af medlemsgebyret. Kan GoLearn ikke trække medlemsgebyret automatisk på medlemmets kort eller opstår der tekniske vanskeligheder, der ikke gør det muligt for GoLearn at foretage sådan trækning, fremsendes i stedet faktura mod gebyr pr. e-mail. Medlemmet kan ikke få sat medlemskabet i bero og dermed udskyde den automatiske fornyelse af medlemskabet.

 1. GoLearns ydelser

GoLearns ydelser i form af loginoplysninger pr. e-mail, adgang til websitets medlemsområde mv. leveres som udgangspunkt inden for få minutter efter indmeldelse og vellykket korttransaktion.

 1. Opsigelse og automatisk forlængelse af medlemskab

Medlemskabet fungerer som abonnementsordning og gælder indtil det opsiges med skriftligt varsel til udløbet af en abonnementsperiode. I opsigelsesperioden fortsætter medlemskabet som normalt. Opsiges medlemskabet ikke, eller opsiges det ikke rettidigt, forlænges det automatisk for en ny måneds- eller årsperiode med automatisk kortbetaling af det månedlige eller årlige medlemsgebyr, jf. pkt. 3. Der refunderes ikke medlemsgebyr ved opsigelse eller ophævelse uanset årsag hertil.

 1. Brug af teknologi

GoLearn anvender forskellige teknikker og software fra tredjepart til løbende at overvåge aktiviteter på websitet, herunder al kommunikation, som løbende bliver læst og logget. Der anvendes også cookies på hjemmesiden med det formål at kunne yde medlemmerne en bedre brugeroplevelse. Ved indmeldelse giver medlemmet samtykke til GoLearns brug af sådan teknologi.

 1. Rettigheder, ophavsret og ejerskab

Alt indhold på www.golearn.dk, herunder tekster, kildekoder, software, lyd, fotografier, grafik, billeder, logoer, varemærker, videoer, sideopsætning, design, spørgsmål og svar på GoLearns forum mv., er beskyttet af lovgivningen og tilhører ubetinget GoLearn (eller tredjepart), og ved aftale om medlemskab overdrager medlemmet sine profiloplysninger, foto, kommentarer og øvrige data samt rettighederne hertil til GoLearn. Overdragelsen og brugen er uden tidsmæssig begrænsning. Medlemmet har tilladelse til at bruge GoLearns logo eller andre kendetegn, såfremt medlemsgebyret er betalt for og medlemmet i øvrigt følger GoLearns retningslinjer herfor.

 1. Forbud mod kopiering

Medlemmet på ikke kopiere eller optage indhold, der er forbeholdt medlemmer. Overtrædelser vil blive retsforfulgt.

 1. Bedømmelser

GoLearn kan give hvert medlem mulighed for at bedømme onlinekurserne og disses instruktører efter nærmere fastsatte retningslinjer. Sådanne bedømmelser skal være saglige og relevante. Medlemmet har ikke krav på, at GoLearn skal offentliggøre sådanne bedømmelser.

 1. Samtykke og behandling af persondata

Medlemmet giver samtykke til, at GoLearn kan opbevare og behandle vedkommendes personoplysninger, herunder identifikationsoplysninger (navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresser mv.), kortnummer, CVR-nummer samt andre oplysninger, der er naturligt forbundet med medlemskabet. Samtykket gælder også i forhold til GoLearns eventuelle datterselskaber og øvrige koncernforbundne selskaber samt i forhold til private dataansvarlige, som GoLearn har eller måtte indgå aftale med om behandling af personoplysninger (for eksempel, men ikke begrænset til, webhoteller, automation- og mailudbydere, udbydere af chatfunktioner, udbydere af bogholderi -og regnskabsføring samt annonceudbydere (fx Facebook eller Google) samt ved certificeringer af medlemmer. Oplysningerne videregives herudover ikke til tredjemand.

 

 1. Samtykke til behandling af øvrige oplysninger

Medlemmet giver samtykke til, at GoLearn må behandle øvrige oplysninger om medlemmet, der er naturligt forbundet med medlemskabet, herunder kundenummer, brugernavn, password, IP-adresse, login, logintidspunkter (år-måned-dagtime-minut) samt øvrige interaktioner med GoLearns server, herunder kopiering af tekster og billeder, loginfrekvenser samt aktivitet og svar på GoLearns forum. Oplysningerne videregives ikke til tredjemand.

 1. Samtykke til markedsføring pr. e-mail

Medlemmet giver endvidere samtykke til, at GoLearn må fremsende e-mails, herunder om markedsføring af egne eller tredjemands produkter eller ydelser. Medlemmet skal i øvrigt oplyse om, og i hele medlemsperioden råde over, en gyldig e-mailadresse, som kan bruges til kommunikation med GoLearn. E-mails fra GoLearn er i øvrigt ikke krypterede.

 1. Samtykke til brug af referencer

GoLearn har ret til at anvende medlemmets navn og firma som reference, herunder i markedsføringskampagner. Denne ret gælder uden tidsbegrænsning.

 1. Fortrydelsesret

GoLearn yder en 30 dages tilfredshedsgaranti. Såfremt medlemmet ikke er tilfreds med GoLearns ydelser, kan han opsige medlemskabet og få det fulde medlemsgebyr tilbagebetalt. Såremt medlemmet ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten, skal han hurtigst muligt og senest 30 dage efter indmeldelsen pr. e-mail på kontakt@golearn.dk meddele GoLearn, at han ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten.

 1. Ansvarsfraskrivelse

Medlemmets brug af websitet sker på eget ansvar. GoLearn er ikke erstatningsansvarlig for brug af websitet eller medlemsindholdet, herunder for tab af indtægter, driftstab eller tab af data, driftsforstyrrelser eller lignende tab.

 1. Reklamation

Reklamationer skal ske skriftligt med konkret angivelse af, hvilke fejl eller mangler, der gøres indsigelse over for.

 1. Misligholdelse

Ved væsentlig misligholdelse kan hver part opsige aftalen med 14 dages skriftligt varsel. Manglende betaling betragtes altid som væsentlig misligholdelse.

 1. Force majeure

Parternes forpligtelser i henhold til aftalen udskydes ved force majeure, hvorved forstås forhold, der ligger uden for parternes kontrol og som parterne ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning.

 1. Øvrige bestemmelser

Medlemsindholdet tilgås fra en browser. Medlemmet skal selv sørge for adgang til en browser, som gør ham i stand til at logge ind på websitet med det udleverede brugernavn og adgangskode og dér få fremvist medlemsindholdet.GoLearn er ikke ansvarlig for tekniske forhold, der på modtagersiden forhindrer medlemmet i at kunne tilgå medlemsindholdet. GoLearns onlinekurser er et tilbud til erhvervsdrivende (ikke forbrugere). Forbrugere, der ønsker medlemskab, skal ikke købe medlemskab via websitet, men i stedet forinden rette skriftlig eller telefonisk henvendelse herom til GoLearn.

 1. Tvister og værneting

Enhver tvist mellem GoLearn og medlemmet skal først søges afgjort ved forhandling. Kan parterne ikke nå til enighed, skal tvisten afgøres af domstolene efter dansk ret ved retten i Lyngby som første instans.

 1. Udbyder af tjenesten

GoLearn udbydes af GoLearn ApS under cvr.nr. 38 62 45 98. GoLearn ApS er dataansvarlig efter persondataloven.

 1. Kontaktoplysninger

GoLearn ApS

Borupvang 9

2750 Ballerup

Mail: kontakt@golearn.dk

Co-founder Tue Lindblad kan træffes på mobil: 28 10 09 09 eller på tue@golearn.dk

Co-founder Rolf Pedersen kan træffes på mobil 26 16 02 60 eller på rolf@golearn.dk

Web: www.golearn.dk

 

 1. Ændringer af medlemsbetingelserne

GoLearn forbeholder sig ret til løbende at ændre medlemsbetingelserne uden at underrette medlemmerne særskilt herom. De til enhver tid gældende medlemsbetingelser vil fremgå af websitet eller blive tilsendt medlemmet pr. e-mail og gælder forud for alle tidligere versioner af medlemsbetingelserne. Alle medlemmer opfordres til løbende at holde sig orienteret om ændringer af betingelserne.

 

 1. Ophavsret

Disse medlemsbetingelser er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres uden forudgående skriftligt samtykke fra ophavsmanden. Overtrædelser vil blive retsforfulgt.