VIRKSOMHEDSCASE

Sol og Strand er akut blevet GDPR-compliant på tværs af deres 22 afdelinger i hele landet

  • Medarbejdertilfredsheden i forhold til personlig og faglig udvikling er steget
  • Har akut gjort hele virksomheden GDPR-compliant
  • Kan nemt og hurtigt træne deres medarbejdere på trods af stor geografisk spredning
1. UDFORDRING:

Akut sikre at hele virksomheden er GDPR-compliant

Alle funktionærer på servicekontorerne i feriehusudlejningsvirksomheden Sol og Strand har med persondata at gøre i deres daglige arbejde. Derfor havde Sol og Strand akut brug for at træne dem i GDPR og sikre, at de er compliant.

Sol og Strand gik i gang med at kigge på et fysisk GDPR-kursus til deres medarbejdere, men her stødte de ind i en stor udfordring:

Deres medarbejdere er spredt ud på 22 afdelinger fra Nordjylland til Bornholm, så det er logistisk umuligt at samle dem alle til et fysisk dagskursus.

Sol og Strand undersøgte muligheden for at booke flere fysiske kurser til deres ansatte i de forskellige afdelinger, og her dukkede der endnu flere udfordringer op:

Det ville blive enormt omkostningstungt, være en kæmpe belastning for driften, og ventetiden på kurserne gjorde, at de ikke hurtigt kunne tilbyde deres medarbejdere GDPR-træningen, de akut havde brug for.

Sol og Strand opdagede også, at disse udfordringer ville blive et tilbagevendende problem for dem, hvis de skal leve op til Datatilsynets anbefaling om kontinuerlig træning samt certificering af medarbejderne i GDPR.

Det vil i sidste ende have konsekvenser for hele virksomhedens performance.

2. LØSNING:

Anvendte lærerig og underholdende e-læring

Sol og Strand valgte at benytte e-læring til at træne deres medarbejdere i GDPR.

Fordi med e-læring kunne de nemt udrulle GDPR-træning til samtlige af deres funktionærer – og undgå alle de logistiske udfordringer samt sikre, at medarbejderne fik kontinuerlig træning i GDPR, fordi de kan tilgå læringen, ligeså ofte de har behov for.

Sol og Strand valgte at træne medarbejderne med GoLearn’s online GDPR-kursus, fordi det havde en anden tilgang til undervisning i GDPR end andre udbydere på markedet:

Kurset gjorde nemlig et tørt emne som GDPR overskueligt, praktisk og underholdende ved at inddrage skuespil, quizzer og problemstillinger, som medarbejderne kunne genkende fra deres hverdag.

Sol og Strands medarbejdere har også været meget tilfredse med GDPR-kurset. Både på grund af kursets høje kvalitet, men også fordi det har hjulpet dem til at forstå regelsættet i GDPR, og hvordan de skal agere ud fra det.

gåsetegn

“Vi har fået virkelig god feedback på GoLearn’s online GDPR-kursus fra medarbejderne, som fortæller, at de nu rent faktisk forstår GDPR, og at det nu endelig giver mening for dem.”

rikke-louise

Rikke-Louise Klarskov

Chef HR & Legal Business Affairs hos Sol og Strand

Sol og Strand valgte at gøre kurset obligatorisk og implementere det i deres eget LMS, hvor de kunne følge med i medarbejdernes fremdrift i kurset, så de løbende har kunnet sende påmindelser til dem, som manglede at gennemføre.

Sol og Strands udrulning af GDPR-kurset var en stor succes, fordi alle deres funktionærer gennemførte kurset, og feedbacken var meget positiv.

3. RESULTAT:

Hele virksomheden er GDPR-compliant

Efter Sol og Strand har udrullet GoLearn’s online GDPR kursus, så har de oplevet en adfærdsændring blandt deres medarbejdere, fordi de er bevidste om, hvordan de skal handle i forhold til GDPR.

Sol og Strand har derfor i samarbejde med GoLearn sikret, at hele virksomheden er GDPR-compliant.

gåsetegn

“Vi har oplevet en meget større awareness om GDPR i hele virksomheden, efter vi har udrullet GoLearn’s online kursus. Medarbejderne er mere opmærksomme på, hvad de må og ikke må, og det er tydeligt for os, at der sket en adfærdsændring. Vi har derfor nået vores mål om at blive GDPR-compliant.”

rikke-louise

Rikke-Louise Klarskov

Chef HR & Legal Business Affairs hos Sol og Strand

Derudover foretager Sol og Strand løbende trivselsundersøgelser af deres medarbejdere. Her kan de se, at ved blot at introducere deres medarbejdere for GoLearn’s online kurser, så er medarbejdertilfredsheden i forhold til personlig og faglig udvikling steget med hele 17 procentpoint.

BRANCHE

Rejser & ferie

ANTAL LICENSER

50

KURSUSOMRÅDER

Ledelse

Performance & trivsel

Salg

GDPR

Office 365

AFSPILLER KURSERNE I

LMS (Conzentrate)

GRATIS DEMOKONTO

Skal vi hjælpe din virksomhed med at skabe en digital læringskultur?

Vil du gerne teste, om vores e-learning kunne været noget for dine medarbejdere? Så rekvirer en gratis demokonto og test vores online kurser i ro og mag ved at klikke nedenfor.