VIRKSOMHEDSCASE

Schou Company har sparet over 2 millioner på deres kursusbudget ved at bruge GoLearn

  • Sender ikke længere medarbejdere på fysiske kurser i Office 365
  • Har sparet over 2 millioner på deres kursusbudget
  • Medarbejderne løser deres opgaver langt mere effektivt og sparer tid i hverdagen
  • IT-afdelingen modtager markant færre supporthenvendelser og bliver mindre belastet
1. UDFORDRING:

Opkvalificere samtlige medarbejdere i Office 365

Schou Company, der er nordens største engrosvirksomhed inden for non-food produkter, ønskede at opgradere samtlige 250 medarbejderes kompetencer i Office 365.

Deres medarbejdere vidste nemlig ikke, hvordan de brugte Office-programmerne optimalt og benyttede dem dermed meget forskelligt. Medarbejderne havde derfor svært ved både at løse deres daglige opgaver og samarbejde effektivt i programmerne.

Schou Company begyndte at kigge på træning i Office 365 og valgte først at se nærmere på fysiske kurser, som de hidtil havde anvendt. Men her løb de ind i tre store udfordringer:

  • Deres medarbejdere havde mange forskellige niveauer inden for Office 365, så det var svært at tilpasse de fysiske kurser efter de forskellige behov for træning, som medarbejderne havde.
  • Flere forskellige fysiske kurser med forskellige undervisere ville gøre det udfordrende for Schou at sikre, at medarbejderne lærte at bruge programmerne ens, så de kunne samarbejde effektivt.
  • Det ville blive en dyr omgang at anvende fysiske kurser både på grund af prisen, og fordi de skulle tage flere medarbejdere ud af driften én til flere dage.

Disse tre udfordringer ville betyde et mere ineffektivt arbejde og samarbejde på tværs af hele virksomheden, som ville have store konsekvenser for Schou Company’s performance.

2. LØSNING:

Anvendte innovativ og praksisnær e-læring

Schou Company valgte at træne deres medarbejdere i Office 365 via e-læring, da de på den måde kunne sikre, at alle medarbejdere fik den samme træning og kunne nøjes med at tage de kurser og lektioner, som var relevante for dem.

Schou Company investerede i GoLearn, fordi de oplevede, at online kurserne (modsat andre udbydere på markedet) var utroligt praksisnære og havde fokus på de mest effektive arbejdsmetoder og smarteste genvejstaster, så medarbejdere bedre og hurtigere kunne løse deres opgaver.

Tilbagemeldingen på online kurserne fra Schou Company’s medarbejdere har også været enorm positiv, fordi de synes, at kurserne er en meget værdifuld ressource for dem i deres daglige arbejde.

gåsetegn

“GoLearns kurser i Office 365 er utrolig praksisnære og indeholder tips og værktøjer, som kan implementeres med det samme. Tilbagemeldingen fra vores medarbejdere er, at kurserne giver stor værdi for dem i deres daglige arbejde.”

malene

Malene Filtenborg Schøler

HR-chef hos Schou Company

For at få medarbejderne godt i gang med deres nye online kurser og sørge for, at de rent faktisk fik brugt den indkøbte e-læring, iværksatte Schou Company en række tiltag:

  • HR og ledelsen i Schou Company udarbejdede en række læringsstier, hvor de tog stilling til, hvilke kurser de forskellige afdelinger skulle gennemføre.
  • Der blev booket “uddannelsestid” i medarbejdernes kalender, hvor de skulle bruge tiden på at se online kurser.
  • Der blev afholdt “uddannelses-sessions” i afdelingerne, hvor de viste et online kursus på storskærm. Efterfølgende kunne medarbejderne diskutere kurset og sparre med hinanden, for at optimere læringen.

Schou Company kan også løbende følge med i medarbejdernes anvendelse af online kurserne via GoLearn’s learning analytics.

Her kan de bl.a. se, hvor mange kurser og lektioner medarbejderne har gennemført samt hvilke medarbejdere der mangler at gennemføre et kursus, så de kan sende dem en påmindelse.

3. RESULTAT:

Mere effektivitet og en stor besparelse på kursusbudgettet

Schou Company har i samarbejde med GoLearn gjort deres medarbejdere i stand til at løse deres opgaver langt mere effektivt end tidligere og få maksimalt udbytte af Office 365.

gåsetegn

“Vi sender ikke længere medarbejdere afsted på fysiske kurser i Office 365, og besparelsen ved at bruge e-læring i forhold til fysiske kurser har været på 2,2 millioner kroner, så det er jo helt vildt.”

malene

Malene Filtenborg Schøler

HR-chef hos Schou Company

Schou Company’s IT-afdeling får også markant færre supporthenvendelser end tidligere, fordi medarbejderne finder løsningerne på deres udfordringer i online kurserne og benytter dem som et opslagsværk.

Derfor sender Schou Company ikke længere deres medarbejdere afsted på fysiske kurser i Office 365, da online kurserne fuldstændig dækker deres behov. Schou Company har dermed også sparet over 2 millioner kr. på deres kursusbudget ved at anvende online kurser frem for fysiske kurser.

BRANCHE

Engros

ANTAL LICENSER

250

KURSUSOMRÅDER

Office 365

AFSPILLER KURSERNE I

GoLearn’s LMS

GRATIS DEMOKONTO

Skal vi hjælpe din virksomhed med at skabe en digital læringskultur?

Vil du gerne teste, om vores e-learning kunne været noget for dine medarbejdere? Så rekvirer en gratis demokonto og test vores online kurser i ro og mag ved at klikke nedenfor.