VIRKSOMHEDSCASE

NBCD har skabt et fælles ledelsessprog i organisationen ved hjælp af GoLearn

  • Sparet 100.000 kr. på at uddanne nye ledere
  • Skabt et fælles ledelsessprog i hele organisationen
  • Træner samtlige medarbejdere til en billigere pris end, hvad det koster at sende en håndfuld nye ledere på en lederuddannelse
1. UDFORDRING:

Fordobling af antal ansatte krævede et fælles ledelsessprog

NBCD, der med deres 40 ansatte forsker i og udvikler kliniske lægemidler til slidgigt, har altid haft en fast procedure med at klæde deres medarbejdere på med fagfaglige kompetencer inden for deres område, så de fik styrket deres kompetencer til at kunne løse deres praktiske opgaver.

Den personlige udvikling af medarbejdere – og særligt ledelsestræningen – har foregået mere ad hoc, da de var et mindre team og kunne klare kompetenceudviklingen ved at hyre et par eksterne udbydere af fysiske kurser ind.

Men de seneste par år er NBCD fordoblet på antal fuldtidsansatte. Derfor ønskede de at få en mere struktureret tilgang til især deres ledelsestræning. De kunne nemlig se mange fordele i at alle ledere på tværs af organisationen fik et fælles sprog og en fælles tilgang:

Det vil skabe en mere sammenhængende organisation, et bedre samarbejde mellem de forskellige teams og et fælles fundament, som potentiel kunne blive udfordret på grund af den hurtige vækst.

NBCD vidste godt, at de ikke kunne skabe dette fælles sprog med deres tidligere ad hoc ledelsestræning, så de var på udkig efter en ny og mere struktureret løsning.

2. LØSNING:

Fleksibel og billig online træning i ledelse

NBCD var ikke på udkig efter en e-læringsløsning til at starte med, men da de blev præsenteret for GoLearn’s online kurser, kunne de se rigtig mange fordele ved denne form for træning:

  • Det kan ses, når og hvor det passer ind i den travle hverdag
  • Det kan nemt og billigt udrulles til samtlige medarbejdere
  • Lederne får en fælles værktøjskasse, som de kan referere til

GoLearn’s online kurser dækkede også de behov, som NBCD havde i deres ledelsestræning med kurser inden ledelsesdiscipliner som feedback, MUS og arbejdsglæde.

For at sikre en optimal udrulning af online kurserne, har NBCD har blandt andet benyttet dem i et internt ledelsesprogram for nye ledere, som de har sammensat med inspiration fra nogle præ-definerede læringsstier fra GoLearn. I ledelsesprogrammet havde NBCD udvalgt nogle kurser, som de nye ledere skulle se sammen i arbejdstiden, hvor de både undervejs og efterfølgende kunne sparre med hinanden.

Derudover kørte de også nogle forløb i dette ledelsesprogram, hvor hver enkelt leder skulle se et kursus og fremlægge det på et opfølgende møde 2 uger senere.

Med dette ledelsesprogram sikrede NBCD, at de nye ledere fik vidensdelt med hinanden og kunne tale ud fra samme begreber og teori.

NBCD har også kørt et større forløb i hele organisation om feedbackkultur og trivsel, hvor både ledere og medarbejdere skulle gennemføre nogle online kurser, hvilket der senere blev fulgt op med et møde for hele organisation.

På den måde har NBCD iværksat en række tiltag for at skabe et fælles sprog i hele organisationen – og ikke kun mellem lederne og de enkelte teams. NBCD har samtidig også signaleret over for deres medarbejdere, at de prioriterer, at der skal være tid til at udvikle sig, og at det er legitimt at benytte arbejdstiden på det.

3. RESULTAT:

Et fælles ledelsessprog på tværs af organisationen

NBCD har mærket en stor udvikling hos deres nye ledere, efter de har gennemført det interne ledelsesprogram med GoLearn’s online kurser. De har både fået styrket deres ledelseskompetencer og fået et fælles sprog.

Det er et fælles sprog, som går på tværs af organisationen, da alle ledere og medarbejdere har adgang til den samme værktøjskasse.

gåsetegn

“Vi kan tydeligt se en udvikling hos vores nye ledere, efter de har været i gennem GoLearn’s online kurser. Det har nemlig givet dem et stærkt fundament og et fælles sprog at tale ud fra – det gælder faktisk ikke kun for de nye ledere, men også for resten af organisationen.”

sara-popik

Sara Daugaard Popik

Managing Director hos NBCD

Derudover har NBCD estimeret sparet 100.000 kr. ved at benytte GoLearn’s online kurser i ledelse frem for at sende en håndfuld nye ledere på en fysisk lederuddannelse.

Ikke nok med det, så har de for denne pris også kunnet give samtlige medarbejdere adgang til en lang række online kurser i GDPR, Office 365 samt performance og trivsel – og ikke kun få udvalgte medarbejdere.

BRANCHE

Medicinal

ANTAL LICENSER

75

KURSUSOMRÅDER

Ledelse

Performance & Trivsel

GDPR

Marketing

Office 365

AFSPILLER KURSERNE I

GoLearn’s LMS

GRATIS DEMOKONTO

Skal vi hjælpe din virksomhed med at skabe en digital læringskultur?

Vil du gerne teste, om vores e-learning kunne været noget for dine medarbejdere? Så rekvirer en gratis demokonto og test vores online kurser i ro og mag ved at klikke nedenfor.