VIRKSOMHEDSCASE

intomedia har med GoLearn fået en professionel sparringspartner

  • Fået aflastet de interne coaches
  • Styrket læringskulturerne ved at tilbyde een bred vifte af kurser
  • Medarbejderne har fået styrket deres sagskompetencer
1. UDFORDRING:

Behov for aflastning af interne kræfter

intomedia er Danmarks største konsulenthus med speciale i mediebranchen, og har altid haft et stort fokus på at udvikle deres medarbejdere fagligt. De tror på, at medarbejderudvikling er en proces, der er vigtig at vedligeholde og styrke løbende.

Tidligere har de primært gjort brug af interne coaches til at udarbejde læringsmateriale og forløb, men i takt med at organisationen voksede, blev denne opgave for omfattende og tidskrævende udelukkende at udføre internt.

Med mange salgskonsulenter i organisationen oplevede intomedia blandt andet et behov for at få flere inputs til kompetenceudvikling til deres salgskonsulenter samt få en sparringspartner, der kunne aflaste de interne coaches ved at give en hjælpende hånd til at udvikle læringsforløb med afsæt i en høj faglig kvalitet.

2. LØSNING:

En professionel sparringspartner

intomedia havde tidligere overvejet at udarbejde e-læringsindhold med eksterne udbydere, men havde stødt på nogle udfordringer i den forbindelse og var derfor gået væk fra den tanke.

Efter en præsentation af GoLearns indhold valgte de at indlede et samarbejde med GoLearn. Her blev der lagt vægt på, at man ved at indlede et samarbejde også fik hjælp til implementering af kurserne samt udvikling af læringsforløb.

Da intomedia allerede havde en stærk læringskultur, gav de deres medarbejdere mulighed for på egen hånd at udforske platformen og udvikle de kompetencer, som den enkelte havde behov for. Samtidigt udarbejdede de, i samarbejde med deres kunderådgiver fra GoLearn, et læringsforløb, som blev faciliteret i mindre grupper, hvor de kunne udveksle erfaringer og læringer med afsæt i kurserne.

Der blev også opfordret til, at man kunne udforske platformen i perioder, hvor der ikke var et stort arbejdspres og også her oplevede kursuskoordinatorerne, at engagementet var stort.

intomedia har – særligt i forbindelse med introduktionen af kurserne – haft et tæt samarbejde med GoLearns kunderådgiver, der løbende har fungeret som sparringspartner. Her har bl.a. været fokus på at følge data i Learning Analytics, så man har haft styr på hvilke kurser medarbejderne har gennemført, og hvor der evt. skulle lægges en ekstra indsats. Også denne indsats har været med til at aflaste internt i organisationen, hvilket der er blevet set meget positivt på.

3. RESULTAT:

De interne medarbejdere er blevet aflastet og kan fokusere på kerneopgaver

GoLearn har i høj grad aflastet de interne coaches, som nu har fået en bred og faglig hjælpende hånd til læringsindhold. De har også fået en sparringspartner, der kan hjælpe med afvikling af effektive læringsforløb, der øger motivationen for at se indhold.

Ydermere, har intomedia haft et klart indtryk af, at det har været et stort ønske fra GoLearns side, at samarbejdet skulle blive en succes, hvilket har givet en tryghed igennem hele samarbejdet.

gåsetegn

 

”GoLearn har været et godt match, da vi igennem forløbet har kunnet mærke, at det har været vigtigt for dem, at udrulningen blev en succes. Det passer rigtigt godt ind i den kultur vi selv har, hvor det er vigtigt at dygtiggøre sig”

jeanette

Jeanette Friis-Therkelsen

Key Account Manager og Coach hos intomedia

Derudover, har der været en aflastning i at kunne bruge e-læring som et led i onboardingen af nye medarbejdere. intomedia er en virksomhed i stor vækst, tilføres der ofte ny arbejdskraft og også her, har det været en klar fordel at bruge e-læring til træning i eksempelvis Outlook eller Excel.

Da intomedias start med GoLearn har været succesfuld, er planen nu at udvide brugen af kurserne til flere afdelinger, så der er flere medarbejdere, der kan få glæde af indholdet og styrke deres kompetencer.

BRANCHE

Reklamebureauer

ANTAL LICENSER

50

KURSUSOMRÅDER

Ledelse

Performance & Trivsel

GDPR

Office 365

Salg

AFSPILLER KURSERNE I

GoLearn’s LMS

GRATIS DEMOKONTO

Skal vi hjælpe din virksomhed med at skabe en digital læringskultur?

Vil du gerne teste, om vores e-learning kunne været noget for dine medarbejdere? Så rekvirer en gratis demokonto og test vores online kurser i ro og mag ved at klikke nedenfor.