VIRKSOMHEDSCASE

Elgiganten har sikret en stærkere feedbackkultur med GoLearn

  • Styrket deres feedbackkultur
  • Medarbejderne har fået redskaberne til at prioritere læring i en travl hverdag
  • Opnået større tilfredshed i trivselsundersøgelser
1. UDFORDRING:

Behov for en styrket feedback kultur

Elgiganten er en af Danmarks største retailkæder og har over 2000 ansatte med lokationer i hele Danmark. De ser uddannelse og udvikling af medarbejdere som en grundværdi, der i sidste ende hjælper med at understøtte forretningen.

Selvom de stadig havde succes med at samle lederne fra de forskellige varehuse til fysiske kurser, så oplevede de, i takt med en kraftig ekspansion af nye butikker, at det i stigende grad blev nødvendigt at afsøge flere måde at facilitere læring på .

Samtidigt var det vigtigt at sikre, at medarbejderne talte samme sprog og fik tilbudt samme værktøjer og udviklede deres ledelsesmæssige færdigheder. Her så Elgiganten en digital løsning som en oplagt mulighed for at løse denne problematik.

Da Elgiganten har et stort fokus på medarbejdertrivsel, bliver der løbende lavet trivselsundersøgelser i organisationen. I lyset af en af disse kunne de på baggrund af respondenternes svar konkludere, at der var et behov for at få styrket feedbackkommunikationen blandt lederne i virksomheden.

2. LØSNING:

Et format der skaber mange muligheder

Elgiganten ønskede at gøre brug af en ekstern udbyder, da dette gav mulighed for at udvide udvalget af eksperter, samt spare interne kræfter for at udvikle indhold på egen hånd. Her var det essentielt, at indholdet var af en høj kvalitet og dækkede deres behov fagligt.

Da HR-afdelingen var stødt på GoLearn tidligere, tog de kontakt, og startede dialogen op om, hvor vi kunne være behjælpelige med at understøtte Elgigantens kompetenceudvikling. Her havde de under hele forløbet haft mulighed for at teste platformens indhold og sikre, at det var det rette faglige match.

GoLearns kurser er delt op i mindre sektioner, hvilket gør det overskueligt for seeren at navigere i.
Da Elgiganten havde identificeret et internt behov for læring om feedback, var det særligt dette kursus, som de var nysgerrige på at dykke ned i. Her udviklede de et læringsforløb på 3 måneder for deres ledere, der tog udgangspunkt i ét enkelt feedbackkursus. Da kurset allerede er delt op i mindre sektioner, var det nemt at strukturere forløbet omkring disse.

Nedenstående viser, hvordan Elgiganten byggede deres feedback forløb op

Forløbet strakte sig over en længere periode, da det skulle passe ind i en travl hverdag og samtidigt være realistisk og opnåeligt for medarbejderne at prioritere. Planen blev delt på Elgigantens interne platform for ledere, så de kunne følge med i, hvordan forløbet skulle gribes an. Derudover, blev forløbet gjort obligatorisk.

Tovholderne på forløbet oplevede at fleksibiliteten ved GoLearns format sparede dem for en del ressourcer og tid. Da Elgiganten har over 200 ledere på landsplan, ville det være en tidskrævende og bekostelig opgave at skulle udføre med fysisk træning. Her oplevede de, at man ved brug af et enkelt kursus på en time kunne få samme udbytte som ved et fysisk forløb.

3. RESULTAT:

En stærkere feedbackkultur

Læringsforløbet strakte sig over tre måneder og efterfølgende blev de deltagende bedt om at evaluere forløbet samt det faglige indhold. Her fik arrangørerne meget positiv respons på begge. Det blev fremhævet, at strukturen i forløbet fungerede godt, da det var bygget op, så man havde tid til at prioritere det i en travl hverdag.

gåsetegn

“GoLearns kurser er bygget op i små lektioner, som giver mikrolæringer, der passer perfekt ind i vores uddannelsesprogram. Derudover, er kurserne af en høj kvalitet, der fastholder seeren.”

jesper elgiganten

Jesper Jørgensen

HR Business Partner hos Elgiganten

Da Elgiganten igen udsendte en trivselsundersøgelse, kunne de på basis af resultaterne af denne også konkludere, at forløbet havde været en succes. Ydermere, blev der også i det daglige arbejde talt positivt om forløbet og medarbejderne udtrykte begejstring for den indsats, som ledelsen havde lagt i det.

Elgiganten har set meget positivt på at kunne bruge GoLearn som et supplement i en i forvejen stærk læringskultur. Da læring og kompetenceudvikling er noget, som bliver prioriteret meget højt, har det været udbytterigt at kunne bruge eksperter, der er førende inden for deres områder, uden at skulle forlade kontorstolen og koordinere på tværs af landets ledere.

BRANCHE

Retail

ANTAL LICENSER

220

KURSUSOMRÅDER

Ledelse

Performance & Trivsel

Office 365

AFSPILLER KURSERNE I

GoLearn’s LMS

GRATIS DEMOKONTO

Skal vi hjælpe din virksomhed med at skabe en digital læringskultur?

Vil du gerne teste, om vores e-learning kunne været noget for dine medarbejdere? Så rekvirer en gratis demokonto og test vores online kurser i ro og mag ved at klikke nedenfor.