VIRKSOMHEDSCASE

Au2mate sætter ekstra fokus på medarbejdertrivslen ved hjælp af GoLearn

  • Fået et fælles fokus og sprog på tværs af virksomheden
  • Styrket indsatsen i forhold til medarbejdertrivslen
  • Større fleksibilitet i trivselstræningen af deres medarbejdere
1. UDFORDRING:

Øge indsatsen for medarbejdertrivslen

Au2mate, der med deres 102 ansatte i Danmark leverer komplette automations- og IT-løsninger til procesindustrien, har altid haft fokus på at dygtiggøre deres medarbejdere og give dem kompetencer inden for deres fagområde.

På baggrund af en trivselsundersøgelse i 2020 valgte Au2mate at øge indsatsen og fokus for trivsel blandt medarbejderne. Det resulterede i, at der blev dannet en trivselsgruppe, samt fokus på at tilbyde trivselstræning til medarbejderne.

Da Au2mate er en projektorienteret virksomhed, hvor medarbejderne ofte er ude ved kunder og opdelt i forskellige divisioner samt lokationer, så havde de et behov for at hver enkelt medarbejder kunne være fleksible i forhold til trivselstræningen.

Det var en udfordring at samle alle medarbejdere flere gange om året til klassisk trivselstræning med fysisk fremmøde på tværs af virksomheden, så der skulle tænkes i en ny retning.

2. LØSNING:

Fleksibel e-læring med konkrete værktøjer

Au2mate besluttede sig for at holde et fysisk kickoff, der fokuserede generelt omkring emnet samarbejde og trivsel på arbejdspladsen, samt træne alle medarbejdere i trivsel via e-læring.

E-læring blev valgt, fordi det er en fleksibel løsning, som fungerer rigtig godt til virksomheden, da medarbejdere kan tage trivselstræningen, når der er tid til det i hverdagen. Desuden kan man fordele læringen ud over hele året, så det bliver drypvis læring – og læring ved behov.

Au2mate valgte at benytte GoLearn’s e-læring, fordi online kurserne har en høj kvalitet, nogle kompetente undervisere og er inddelt i korte videolektioner, som nemt kan tilpasses til en travl hverdag.

De valgte at investere i GoLearn, fordi de oplevede, at e-læringen var i meget høj kvalitet og utrolig praksisnær, da den tog udgangspunkt i konkrete problemstillinger og best-practices, som lederne kunne implementere med det samme i deres hverdag.

Medarbejdernes tilbagemelding på online kurserne har også været positiv, hvor de blandt andet nævner, at kurserne er gode, fordi de kan tage nogle konkrete værktøjer med sig. Nogle har endda lavet selvstændige læringsgrupper, hvor de ser kurserne sammen med deres kollegaer.

For at hjælpe medarbejderne godt i gang med online kurserne og dermed gøre trivselstræning til et fokusområde i virksomheden, har Au2mate valgt at lave et årshjul, hvor de hver måned sætter spot på et specifikt kursus, som de anbefaler medarbejderne at se.

Helt konkret promoverer de hver måned et kursus på intranettet, og i slutningen af måneden, hvor medarbejderne alligevel er samlet i divisionerne, er der sat 15 minutters dialog af om kursusemnet med udgangspunkt i nogle udarbejdede samtalekort.

Formålet med dialogerne og samtalekortene er at få medarbejderne til at reflektere over kurset og have en dialog omkring, hvordan det er brugbart i deres daglige arbejdsdag. På den måde bliver læringen relevant og mere nærværende.

Undervejs har Au2mate løbende sparret med GoLearn, der har hjulpet dem med at verificere og iværksætte disse tiltag. Det har været en stor hjælp at få sparring og tips til, hvordan man kan arbejde med at få læring ind i hverdagen, uden at det behøver at tage meget tid fra andre opgaver.

Årshjulet er et tiltag, som Au2mate netop har iværksat, men allerede efter den første måned kan de se, at indsatsen virker, fordi mange medarbejdere har været inde og se kurset, som de har anbefalet.

Au2mate kan nemlig nemt følge med i, hvilke medarbejdere der gennemfører hvilke online kurser via GoLearn’s Learning Analytics – og det har virkelig været brugbart for dem.

3. RESULTAT:

Fælles fokus på trivsel i hele virksomheden

Au2mate har med GoLearn’s online kurser givet deres medarbejdere en fælles værktøjskasse, som bidrager til at styrke trivslen og arbejdsglæden på arbejdspladsen.

gåsetegn

“GoLearn’s online kurser har hjulpet os med at få et fælles fokus og sprog i forhold til trivsel. GoLearn har givet os et fleksibelt værktøj, der hjælper os med at få en fælles forståelse for, hvad trivsel er – også selvom vi har fuld fart på og spredt ud på forskellige divisioner og projekter.”

mette-marie

Mette Marie Stig-Jørgensen

HR Manager

BRANCHE

IT/Software

ANTAL LICENSER

100

KURSUSOMRÅDER

Ledelse

Performance & trivsel

AFSPILLER KURSERNE I

GoLearn’s LMS

GRATIS DEMOKONTO

Skal vi hjælpe din virksomhed med at skabe en digital læringskultur?

Vil du gerne teste, om vores e-learning kunne været noget for dine medarbejdere? Så rekvirer en gratis demokonto og test vores online kurser i ro og mag ved at klikke nedenfor.